VERGROENEN EN VERGROENTEN VAN DE STAD

Krijg meer inspiratie op instagram!

DE TOEKOMST VAN DE STAD

Hrbs. is ontstaan vanuit onze missie om steden te vergroenen en te vergroenten. Door ontwikkelingen van verstedelijking en klimaatproblematiek zal de stad van de toekomst mee moeten veranderen, met een goede balans tussen ‘grijs’ en ‘groen’.

Door groen toe te laten in ons alledaagse leven, lossen we stedelijke problemen als waterlast en hittestress op, maar worden wij als mens ook blijer!

Future

HET BEGIN

Vanuit deze visie zagen we uitdagingen liggen in het circulair en toegankelijk maken van voedselproductie in steden.

Met een team bestaande uit een architect, technisch product ontwikkelaar en hovenier hebben we een systeem ontworpen die een oplossing biedt voor deze uitdaging.

Dit systeem is vier jaar lang getest en verder ontwikkeld tot de hrbs. service die het nu is.

Crate

WAAROM HRBS?

Met hrbs. streven wij naar circulariteit, modulariteit en eenvoud in al onze producten. Onderwerpen als logistiek, materiaalgebruik, afval en energie worden dagelijks kritisch bekeken, om verdere stappen te kunnen zetten naar een zo simpel en eerlijk mogelijk product.

Een aantal duurzame hrbs. pijlers:

De hrbs tray is ontworpen om te worden gerecycled, we werken met lokale kwekers om onze footprint zo klein mogelijk te houden en we gebruiken geen pesticiden, enkel natuurlijke bestrijders.

Trays

VISIE

Wij zien ons product het liefst nooit uit ontwikkeld want de wereld om ons heen blijft ook veranderen. Dat is daarom ook steevast één van onze pilaren; never stop innovating.

In deze ontwikkeling van hrbs. blijven wij werken aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken en willen wij het vergroenen en vergroenten van onze omgeving zo toegankelijk mogelijk maken.

Vision